ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนศักดิ์ นาเลิศ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ