@ เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติพัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญมอบหมายให้ นายสุเมธ พัฒนราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำปรึกษาเเก่มาติดต่อราชการเเละผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหลักหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคกหนองนาโมเดล”

@ เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางอโนชา แสงชาต [...]
อ่านเพิ่มเติม

@ เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน เพื่อความสะอาดน่าอยู่ เเละเตรียมพร้อมสำหรับผู้มาติดต่อราชการ

@ เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ท [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติพัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ พัฒนะราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 และการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้มีการแนะนำตัวของข้าราชการที่ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1 ราย คือ นายกฤษดา หล้าแหล่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาต [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ 5 สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางอัมรา ปัญญาสายนักวิชาการ ประสานคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีบ้านนาหมอม้าหมู่ที่ 1,7 ตำบลนาหมอม้าอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียวระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณอาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

@เมืองอำนาจเจริญ 5 สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาก [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางชาลี รื่นเริง ประธานกลุ่มสตรีเกษตรกรบ้านเหล่าพรวน หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพรวน ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ เตรียมความพร้อมร่วมจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว ระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมฯ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางชาลี รื่นเริง [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ทีม สพอ.เมืองอำนาจเจริญ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเพื่อให้สำนักงานสะอาด น่าอยู่และพร้อมให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ทีม สพอ.เมืองอำน [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางอัมรา ปัญญาสาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาหมอม้า เพื่อติดตามการการชำระหนี้กองทุนฯ และประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลนาหมอม้า

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ พัฒนะราชนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านพัฒนาสามัคคี หมูที่ 12 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายจักรเทพ บุญฟุ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสร้างนกทา หมูที่ 13 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

@เมืองอำนาจเจริญ วันที่ 5สิงหาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ [...]
อ่านเพิ่มเติม