เมืองอำนาจเจริญ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองและการบริหารราชการของจังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอเมืองอำนาจเจริญมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองอำนาจเจริญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 19 ตำบล 212 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บุ่ง (Bung) 23 หมู่บ้าน     11. นาหมอม้า (Na Mo Ma) 8 หมู่บ้าน
2. ไก่คำ (Kai Kham) 13 หมู่บ้าน     12. โนนโพธิ์ (Non Pho) 11 หมู่บ้าน
3. นาจิก (Na Chik) 8 หมู่บ้าน     13. โนนหนามแท่ง (Non Nam Thaeng) 14 หมู่บ้าน
4. ปลาค้าว (Pla Khao) 12 หมู่บ้าน     14. ห้วยไร่ (Huai Rai) 10 หมู่บ้าน
5. เหล่าพรวน (Lao Pruan) 8 หมู่บ้าน     15. หนองมะแซว (Nong Masaeo) 13 หมู่บ้าน
6. สร้างนกทา (Sang Nok Tha) 16 หมู่บ้าน     16. กุดปลาดุก (Kut Pla Duk) 12 หมู่บ้าน
7. คึมใหญ่ (Khuem Yai) 10 หมู่บ้าน     17. ดอนเมย (Don Moei) 5 หมู่บ้าน
8. นาผือ (Na Phue) 12 หมู่บ้าน     18. นายม (Na Yom) 8 หมู่บ้าน
9. น้ำปลีก (Nam Plik) 10 หมู่บ้าน     19. นาแต้ (Na Tae) 8 หมู่บ้าน
10. นาวัง (Na Wang) 11 หมู่บ้าน  
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบุ่ง
 • เทศบาลตำบลน้ำปลีก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำปลีก
 • เทศบาลตำบลนายม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลไก่คำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไก่คำทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาวัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาวังทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาหมอม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหมอม้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่ง (นอกเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาจิกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาค้าวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าพรวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนกทาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาผือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำปลีก (นอกเขตเทศบาลตำบลน้ำปลีก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไร่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองมะแซวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเมยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแต้ทั้งตำบล

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระมงคลมิ่งเมือง ประดิษฐานอยู่ที่เขาดานพระบาท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 613 times, 1 visits today)