@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 วันที่ 27มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ โยริพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว ในการทอผ้าลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ………………………………………….. Change for good 📢📢📢📢

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸
วันที่ 27มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ โยริพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว ในการทอผ้าลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
…………………………………………..
Change for good 📢📢📢📢
(Visited 15 times, 1 visits today)