@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นาย ปรีชา ดาดวง และนางสาวนัฐชา เลือกสรร นักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบตำบลโนนโพธิ์ ลงสำรวจพื้นที่ต้นแบบของนางคำผาญ รุจิต บ้านนาหว้า หมู่ที่5 ตำบลโนนโพธิ์ เพื่อให้ตรวจสอบรูปแบบแปลงที่ทำการวาด และเซ็นรับรองแบบที่ทำการเลือกไว้ ร่วมถึงสอบถามถึงความต้องการปลูกไม้5ระดับ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯต่อไป

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸
27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นาย ปรีชา ดาดวง และนางสาวนัฐชา เลือกสรร นักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบตำบลโนนโพธิ์ ลงสำรวจพื้นที่ต้นแบบของนางคำผาญ รุจิต บ้านนาหว้า หมู่ที่5 ตำบลโนนโพธิ์ เพื่อให้ตรวจสอบรูปแบบแปลงที่ทำการวาด และเซ็นรับรองแบบที่ทำการเลือกไว้ ร่วมถึงสอบถามถึงความต้องการปลูกไม้5ระดับ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯต่อไป
(Visited 13 times, 1 visits today)