@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางอัมรา ปัญญาสาย พัฒนากรตำบลนายมและนาหมอม้า พร้อมทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนายม นาหมอม้าและนาจิก ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ของแปลงดำเนินการ นายพรชัย สีงาม ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.ศึกษาสำรวจข้อมูลรายละเอียดเจ้าของแปลง 2.สำรวจความต้องการเจ้าของแปลงเรื่องไม้5ระดับ 3.เจ้าของแปลงเลือกแบบแปลงมาตรฐาน 1:1 ดินทราย เพื่อนำรายละเอียดต่างๆ ประกอบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป ………………………………………….. Change for good 📢📢

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸
27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางอัมรา ปัญญาสาย พัฒนากรตำบลนายมและนาหมอม้า พร้อมทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนายม นาหมอม้าและนาจิก ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ของแปลงดำเนินการ นายพรชัย สีงาม ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.ศึกษาสำรวจข้อมูลรายละเอียดเจ้าของแปลง
2.สำรวจความต้องการเจ้าของแปลงเรื่องไม้5ระดับ
3.เจ้าของแปลงเลือกแบบแปลงมาตรฐาน 1:1 ดินทราย
เพื่อนำรายละเอียดต่างๆ ประกอบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป
…………………………………………..
Change for good 📢📢
(Visited 20 times, 1 visits today)