สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

นางอโนชา แสงชาติ

พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

@ เมืองอำนาจเจริญ วันที่16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางอโนชา เเสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าร่วมเเละให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มโอทอปเเละโอทอปนวัตวิถีของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมต้อนรับคณะฯ ที่เดินทางมาครั้งนี้ด้วย

18 ตุลาคม 2563 / 19:56 น.

@ เมืองอำนาจเจริญ วันที่16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นา [...]

อ่านเพิ่มเติม