สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

นางอโนชา แสงชาติ

พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 วันที่ 27มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ โยริพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว ในการทอผ้าลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ………………………………………….. Change for good 📢📢📢📢

23 กุมภาพันธ์ 2564 / 23:52 น.

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข วันที่ 27มกราคม [...]

อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางอัมรา ปัญญาสาย พัฒนากรตำบลนายมและนาหมอม้า พร้อมทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนายม นาหมอม้าและนาจิก ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ของแปลงดำเนินการ นายพรชัย สีงาม ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.ศึกษาสำรวจข้อมูลรายละเอียดเจ้าของแปลง 2.สำรวจความต้องการเจ้าของแปลงเรื่องไม้5ระดับ 3.เจ้าของแปลงเลือกแบบแปลงมาตรฐาน 1:1 ดินทราย เพื่อนำรายละเอียดต่างๆ ประกอบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป ………………………………………….. Change for good 📢📢

23 กุมภาพันธ์ 2564 / 23:47 น.

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 27 มกราคม 2564 เ [...]

อ่านเพิ่มเติม