โครงสร้างบุคคลากร

บุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมวกเหล็ก

1. นายบันเทิง ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก

2. นางโสภิดา รังษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลหนองย่างเสือ และ ตำบลลำสมพุง

3. นายรักชาติ แสนจันทน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลมวกเหล็ก และ ตำบลมิตรภาพ

4. นายธีระเนตร น้อยคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลซับสนุ่น

5. นายศุภชาติ แสนบุญศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลลำพญากลาง

 

(Visited 631 times, 1 visits today)