จัดกิจกรรมแห่ต้อนรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโป่ง ม.9 ต.ลำพญากลาง

เข้าชม 25 ครั้ง

19  พฤศจิกายน 2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วยกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอมวกเหล็ก จัดกิจกรรมแห่ต้อนรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโป่ง ม.9 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในการปล่อยขบวนแห่เงินพระราชทานขวัญถุงจากหน้าที่ว่าการอำเภอมวกเหล็กไปยังบ้านหนองโป่ง และได้ดำเนินกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทานสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโป่ง โดยมีนายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง เป็นประธานในพิธี  ทางคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอมวกเหล็กได้ทำการต่อยอดทุนศรัทธาจำนวน 2,300 บาท และทุนศรัทธาที่ชาวบ้านร่วมกันสมทบเข้ากองทุนจำนวน 8,000 บาท  รวมทุนศรัทธาในครั้งนี้จำนวน 10,300 บาท

               

(Visited 25 times, 1 visits today)