พช.เมยวดี รณรงค์เชิญชวนสวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก

พช.เมยวดี รณรงค์เชิญชวนสวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี พัฒนาการอำเภอเมยวดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รณรงค์เชิญชวนประชาชนในอำเภอเมยวดี สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
💠@พช.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

(Visited 50 times, 1 visits today)