พช.เมยวดี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมยวดี

💠 พช.เมยวดี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมยวดี
💠 12 กรกฎาคม 2564
นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี รกท.พัฒนาการอำเภอเมยวดี พร้อมด้วย จนท.พช. ผู้ประสานงานตำบลทั้ง 4 ตำบล ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ออกติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งติดตามหนี้ค้างชำระ ในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอเมยวดี
💠 ภาพ/ข่าว : สพอ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด รายงาน
@ พช.เมยวดี Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

(Visited 28 times, 1 visits today)