สพอ.เมยวดี ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ” ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กิจกรรม ผู้นำต้องทำก่อน

วันนี้ 28 เม.ย.2563 เวลา 09.30น.
นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานเปิดงาน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ” ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กิจกรรม ผู้นำต้องทำก่อน

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ เกษตรอำเภอนาดี สภ.เมยวดี สาธารณสุขอำเภอเมยวดี กศน. อำเภอเมยวดี กำนันทุกตำบล ผู้บริหารอปท.ทุกแห่ง ส่วนราชการอื่นๆ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมยวดี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี ที่ แปลงผักข้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี

(Visited 32 times, 1 visits today)