วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพอ.เมยวดีประชุมเตรียมจัดงานวันสตรี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายประสาท สิทธิถวัลย์ พัฒนาการอำเภอเมยวดี และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมยวดีร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกลุ่มองค์กรสตรีในพื้นที่

(Visited 13 times, 1 visits today)