นางประไพศรี อารีเอื้อ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมยวดี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด