ประกาศ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 📌1.นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 98 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 📌2.นายช่างโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา 📌3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 14 อัตรา 📌4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 9 อัตรา ✅รับสมัครออนไลน์ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://personnel.cdd.go.th/ https://drive.google.com/…/1DvwaYWjIGwS8crIvHlp…/view…

(08/06/2565)

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเเละสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับทำเป็นภาชนะในการปลูกผักสวนครัว (Season2) ภายใต้กิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร

(11/02/2565)

การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาการ สู่การปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ระดับจังหวัด

(30/09/2564)