กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พช.มายอ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานประสบการณ์ กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล ”

วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]

สพอ.มายอ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]

สพอ.มายอ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนาย [...]

พช.มายอ เชิญชวนพี่น้องชาวมายอ ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมพัฒนา ร่วมให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เป็นจริง

วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนาย [...]