กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พช.มายอ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานประสบการณ์ กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล ”

วันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]