กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พอ.มายอ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนาย [...]

สพอ.มายอ สร้างทีมผู้นำชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม การสร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่นักสื่อสารสังคม ระดับตำบล

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โ [...]

พช.มายอ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel ทีวี TV

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยน [...]