กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พอ.มายอ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 (ประจำเดือนมกราคม)

วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]

พอ.มายอ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village)เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และโครงการอำเภอบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]

พช.มายอ บูรณาการร่วมกับ อบต.เกาะจัน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]