กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พช.มายอ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel ทีวี พช.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​มาย [...]

พช.มายอ ร่วม“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง ตำบลกระเสาะ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โด [...]

พช.มายอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โด [...]

พช.มายอ ร่วม“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง ตำบลเกาะจัน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โด [...]

พช.มายอ ร่วม“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง ตำบลสาคอใต้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โด [...]

พช.มายอ ร่วม“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง เทศบาลตำบลมายอ และตำบลตรัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โด [...]