พช.มายอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายอิสสะมาเเอ ยาโกะ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอมายอ เป็นประธานในพิธีฯ
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมายอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 42 นายกเทศมนตรีตำบลมายอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ลอกคูระบายน้ำ และกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 2 times, 1 visits today)