พช.มายอ ร่วม“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง เทศบาลตำบลมายอ และตำบลตรัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้ นางสาวโยธิวา มณีกุล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลมายอ/ตรัง ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิการตำบลมายอและตำบลตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและให้คำแนะนำ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง
หมู่ที่ 1-3 เทศบาลตำบลมายอและ หมู่ที่ 1-4 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covic – 19
(Visited 2 times, 1 visits today)