พช.มายอ ร่วม“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง ตำบลกระเสาะ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นายสาเหะมาฮาดี อัลยุฟรี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกระเสาะ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลกระเสาะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและให้คำแนะนำ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง ณ หมู่ที่ 1-5 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 1 times, 1 visits today)