พช.มายอ ร่วม“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง ตำบลเกาะจัน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะนูรีดา เวาะเลง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเกาะจัน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลเกาะจัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและให้คำแนะนำ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง
ณ หมู่ที่ 2 บ้านลาเกาะ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 2 times, 1 visits today)