พช.มายอ ร่วม“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง ตำบลสาคอใต้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้ นายชนะภัย นวนไหม พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสาคอใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัตืการตำบลสาคอใต้ลงมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและให้คำแนะนำ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปาะบาง
ณ พื้นที่หมู่ที่ 1-4 ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 3 times, 1 visits today)