พช.มายอ ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตำบลสะกำ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นางสาวฟาตีเมาะ กาลอ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะกำ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 เพื่อสอบถามข้อมูล ความต้องการ ของครัวเรือน น.ส. แสแมะ ดอเลาะ และ น.ส. ฮาลีเมาะ สะนิ และได้ติดตามสตรี กลุ่มเลี้ยงแพะพื้นบ้าน ในการชำระหนี้ เพื่อให้กลุ่มได้จ่ายตามงวดที่กำหนด
ณ ม.2,3 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 7 times, 1 visits today)