สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพตัดเย็บชุดสำเร็จรูปสตรี บ้านราวอ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายมะนาวี เจะเตะ พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นางสาวอัสมะ สาหม๊ะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกระหวะ พร้อมด้วยนางสาวณิชกานต์ แก้วมณี อาสาพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพการตัดเย็บชุดสำเร็จรูปสตรี บ้านราวอ พร้อมให้คำแนะนำช่องทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพฯ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้/ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนOTOP เพื่อสามารถพัฒนาและยกระดับสินค้าได้ต่อไป ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และได้ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ณ หมู่ที่ 4 บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 2 times, 1 visits today)