พช. มายอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายมะนาวี เจะเตะ พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นางสาวอัสมะ สาหม๊ะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกระหวะ พร้อมด้วยนางสาวณิชกานต์ แก้วมณี อาสาพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชายมุสลิมบ้านสะกำ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และได้ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 1 times, 1 visits today)