นายสาเหะมาฮาดี อัลยุฟรี

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอมายอ (081-8217314)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี

บริการของเรา