นายนิสิต สะมาลา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอมายอ (081-8217314)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย mayo วันที่ 30 พ.ย. 2565

พช.มายอ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel ทีวี พช.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​มาย [...]