มโนรมย์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ทีมหมอประชารัฐสุขใจ(ทีม ปรจ.)และทีม AO

    [...]
อ่านเพิ่มเติม

ชัยนาทจัดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 เม.ย. 60 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม