@มโนรมย์ วันที่ 9 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ จัดประชุมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าภาพที่ดี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมกำหนดแผนการท่องเที่ยว ณ บ้านหาดมะตูม ม.4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@มโนรมย์ วันที่ 6 ก.ค. 61 นางมลวิภา บุญมา พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมกำหนดแผนการท่องเที่ยว ณ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@มโนรมย์ วันที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น. นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ บ้านหางแขยง หมู่ที่ 2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

[...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.มโนรมย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว กิจกรรมศึกษาดูงาน ที่หมู่บ้านท่าระแนะ อ.เมือง จ.ตราด โดยมีผู้เขข้าร่วมกิจกรรม คือ คณะกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 บ้าน คือ บ้านหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคร , บ้านหาดมะตูม ม.4 ศิลาดาน และ บ้านอู่ตะเภา จำนวน 55 คน

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@มโนรมย์ วันนี้ 26 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ และทีมงาน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด)

@มโนรมย์ วันนี้ 26 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญม [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางมลวิภา บุญมาก และทีมงานสำนักงานอำเภอมโนรมย์ร่วมกันค้นหามนต์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ 4 ตำบลศิลาดาน

  วันมที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางมลวิภา บุญมาก และทีมง [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ เตรียมความพร้อมโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พั [...]
อ่านเพิ่มเติม