เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ และผู้ใหญ่ สมเกียรติ พุฒเห้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน ร่วมจัดประชุมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันที่ 5 ของโครงการฯ ที่บ้านหาดมะตูม หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

(Visited 31 times, 1 visits today)