เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ และผู้ใหญ่ บุญลือ นุชจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา ร่วมจัดประชุมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันที่ 5 ของโครงการฯ ที่บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

(Visited 93 times, 1 visits today)