เมื่อวันที่ 17 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นางเพ็ญพักตร์ จันทรัตนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี กพสต.วัดโคก โดยมีนางสาวกุลชญา สาครสิทธิ์ พัฒนากรประจำตำบลวัดโคก เข้าร่วมโครงการฯ

(Visited 41 times, 1 visits today)