ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

🐢มัญจาคีรี อีรี่ดัง🐢
🎯วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 , เวลา 09.00 น.

🚩ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

👉นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน
👉นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ได้เข้าร่วมประชุม แจ้งข้อราชการเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้
1. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2. การซ่อมแซมบ้านพักครัวเรือนคู่เสี่ยว ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”
3. ขอความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลโครงการ กข.คจ. และข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในวันที่ 4 มิ.ย 2563 ณ บ้านหวายหลืม ม.10 ต.น่าข่า

ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
📷รายงาน : น.ส.อมรพรรณ โมรีรัตน์

(Visited 10 times, 1 visits today)