สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะนัง

จังหวัดสตูล

นางวิลาวัลย์ ก.จัทราภานนท์

พัฒนาการอำเภอมะนัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ