สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะนัง

จังหวัดสตูล

นายวีระ เพ็ญจำรัส

พัฒนาการอำเภอมะนังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะนัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ