กฏหมายน่ารู้ กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 4 ครั้ง

หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653

 

(Visited 4 times, 1 visits today)