ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวโดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการยกระดับ ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ยกระดับ ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวโดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)