พช.มะขาม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์ผีเสื้อ” เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

พช.มะขาม จัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อำเภอมะขาม ตามโครงการ 9 ; 10 ปฎิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565