พช.มะขาม ประชาสัมพันธ์”ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

เข้าชม 0 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม ประชาสัมพันธ์”ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

ขอเชิญชวนทุกคนสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#สำนกงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม

(Visited 1 times, 1 visits today)