พช.มะขาม ร่วมรับฟังการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

เข้าชม 5 ครั้ง
นางสุดใจ พานทอง พัฒนาการอำเภอมะขาม พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาดิจิทัล ร่วมรับฟังการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 จากนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการทำงาน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด”
2. ประเด็นการพัฒนา “งาน งบ ระบบ คน”
3. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565
4. การใช้ฐานข้อมูล
5. การปฏิบัติการจัดความยากจน และสร้างรายได้
6. การปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
7. สนองงานสถาบันหลักของชาติ
(Visited 5 times, 1 visits today)