กิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนและโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564

เข้าชม 4 ครั้ง
⏱ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
💒 ณ วัดซับตาหันมงคลคีรี หมู่ที่ 5 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
🚩🚩 นางสุดใจ พานทอง พัฒนาการอำเภอมะขาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม เข้าร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564
โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว มีดังนี้
1. ร่วมกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครบรอบ 60 ปี
2. กิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
3. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
4. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ณ แปลงนายดำรงค์รักษ์ โชติช่วง หมู่ที่ 5 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (การห่มฟาง การปลูกหญ้าแฝก)
(Visited 4 times, 1 visits today)