ปราชญ์ชุมชน

การจักสานไม้ไผ่  : นายยม  อธิลาภ

การตอนกิ่งมะนาว : นายสุเทพ  มหาเธียร

มะม่วงกวน            : นางสมบัติ  คงเจริญ

การขยายพันธุ์กล้วยไม้  : นายมนัส  กลั่นพจน์

ศาลพระภูมิ       : นายเลิศ  เศรษฐสิทธิ์

 

 

(Visited 46 times, 1 visits today)