นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช มอบผักสวนครัว ณ บ้านโรงช้าง

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

นางสมบัติ คงเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเครือข่ายองค์กรสตรีอำเภอมหาราช ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช มอบสิ่งของอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้ตู้ปันสุขของอำเภอมหาราช

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสมบัติ คงเจริญ ประธานคณะกรรมก [...]

อ่านต่อ

นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มแปรรูปปลาน้ำจืด

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช ประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเองของผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ดำเนินงาน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8/5/63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช  ดำเนินงาน โครงการ [...]

อ่านต่อ

พอ. มหาราช ร่วมกิจกรรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการกองทุน ตามหลักธรรมาภิบาล”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ