ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมกาญจนาภิเษกมหาราช

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมห [...]

อ่านต่อ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามผู้ประกอบการ ณ โลตัสอยุธยา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชากา [...]

อ่านต่อ

ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.กะท่ม เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเป็นองค์กรสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

16 กพ.61 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนา [...]

อ่านต่อ