ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช

<maharat> วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพา [...]

อ่านต่อ

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ วัดธรรมรส หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช

<maharat> วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค [...]

อ่านต่อ

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลายุวเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช

<maharat> วันที่ 6 มีนาคม 2561 น.ส.สุทธิลักษณ์ สำ [...]

อ่านต่อ

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ที่ทำการผู้ใหใญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช

<maharat> วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางกาญจนา เหลืองวิ [...]

อ่านต่อ

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒน [...]

อ่านต่อ

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชา [...]

อ่านต่อ

ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Re-X-Ray) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 3 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช

วันที่ 3 มีนาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นวช.พช.ชำนาญกา [...]

อ่านต่อ

ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Re-X-Ray) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นว [...]

อ่านต่อ