ทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ วัดสุเมธ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช

วันที่ 8 มีนาคม 2561 น.ส.สุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชากา [...]

อ่านต่อ

ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช

วันที่ 8 มีนาคม 2561 น.ส.ศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

เตรียมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออม ทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 44 ปี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

<maharat>วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดย [...]

อ่านต่อ

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ที่ทำการผู้ใหใญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช

<maharat> วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางกาญจนา เหลืองวิ [...]

อ่านต่อ