แจ้งกำหนดวันชำระหนี้และทำความเข้าใจกับกลุ่มสตรีตำบลบ้านนาที่ปรับโครงสร้างหนี้ในเรื่องการผ่อนชำระหนี้ทั้งแจ้งถึงผลกระทบหากผิดนัดชำระหนี้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช

วันที่ 13 มีนาคม 2561 น.ส.จันทร์พร สุดยอดพัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางประชารัฐ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช

วันที่ 13 มีนาคม 2561 น.ส.จันทร์พร สุดยอดพัฒนาการอำเภอม [...]

อ่านต่อ

ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช

วันที่ 13 มีนาคม 2561 น.ส.สุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช

วันที่ 12 มีนาคม 2561 น.ส.สุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 2 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช

วันที่ 12 มีนาคม 2561 น.ส.ศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ

ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๔๔ ปี ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.กะทุ่ม อ.มหาราช

วันที่ 10 มีนาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช

วันที่ 9 มีนาคม 2561 น.ส.สุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชากา [...]

อ่านต่อ

ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช

วันที่ 9 มีนาคม 2561 น.ส.ศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ