ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ้านนา เข้ามาขอคำปรึกษา นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นวช.พช.ชำนาญการ เกี่ยวกับแนวทางการตั้งกลุ่มอาชีพ ณ สพอ.มหาราช

21 มีนาคม 2561 ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ้านนา เข้ามาขอคำปรึกษ [...]

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ณ หอประชุมเฉลิมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช

21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน สพอ.มหาราช ร่วมประชุม [...]

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเพื่อขอข้อมูลขอบเขตพื้นที่ ต.บ้านนา ในการดำเนินงานด้านสารสนเทศของอำเภอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

20 มีนาคม 2560 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒ [...]

อ่านต่อ

โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช

วันที่ 14 มีนาคม 2561 น.ส.ศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนา [...]

อ่านต่อ