มอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประเภท ผู้นำสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ด [...]

อ่านต่อ

ติดตามสอบถามข้อมูล,ปัญหาและการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจากประธาน ม.3 ต.มหาราช ณ ต.มหาราช

1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ